Kennel Klanen

Stamtavle

Klanens Dame Dancer

Køn:

Hun

Født:

28.03.2007

Opdrætter:

Kennel Klanen

Mere info

Titler: Dkch Klbch Guldhund 2010. HD:A, T4 fri Øjenlyst U.a.

Forældre

Far

Xalibur Z Tartaku

Køn:

Han

Mere info

Dkch HD:A T4 fri


Mor

Klanens Rock`n Roll

Køn:

Hun

Mere info

Dkch. HD:A T4 fri


Bedsteforældre

Gloris Florisel

Køn:

Han

Mere info

Ruch HD:A


Evra Z Tartaku

Køn:

Hun

Mere info

Plch HD:A


Skansens Orient Express

Køn:

Han

Mere info

Dkch,Klbch, Plch HD:A2


Skansens Unique Opportunity

Køn:

Hun

Oldeforældre

Ingebar`s Uri Geller

Køn:

Han

Mere info

Ruch Luch Usch Ltch Eech Nlch Ipo1


Gloris Moon Light

Køn:

Hun

Gloris Indiana Jones

Køn:

Han

Mere info

Ruch Dkch Intch Eech Ipo1


Asha Z Tartaku

Køn:

Hun

Skansens My Dreamboat

Køn:

Han

Mere info

Usch


Skansens Kiss-me-Kate

Køn:

Hun

Mere info

Usch


Lucas De Campos De Oro

Køn:

Han

Mere info

Usch


Skansens Status Quo

Køn:

Hun

Mere info

Usch


Tipoldeforældre

Lucas De Campos De Oro

Køn:

Han

Stabelmasters Surprice

Køn:

Hun

Derek Degli Ussari Neri

Køn:

Han

Ginzbora Grig

Køn:

Hun

Ziko De Campos De Oro

Køn:

Han

Stabelmasters Special Case

Køn:

Hun

Stabelmasters East Wind

Køn:

Han

Visa Z Tartaku

Køn:

Hun

Friper De Pichera

Køn:

Han

Trufa De Campos De Oro

Køn:

Hun

Skansens Knock Out

Køn:

Hun